Çiftçilerimizin Dikkatine,

2023 yılı mısır ve ayçiçeği tohumu, yazlık ve kışlık fide, malç naylonu ve gübre, mazot destek talepleri 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacaktır (Hububat tohumu desteği talebi daha sonra yapılacaktır) .

Çiftçi tarafından internet üzerinden yapılan taleplerin ıslak imzalı talep formları müdürlüğümüze veya aşağıdaki talep toplama merkezlerine elden teslim edilecektir. İnternet üzerinden talep yapamayanlar talep toplama merkezlerindeki görevlilerimiz kanalıyla müracaat edebileceklerdir. Form teslimleri 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılmalıdır. Aynı zamanda müracaat tarihleri süresince Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğünden de talep alınacaktır.

İlçe ve Mahallelere göre talep toplama tarihleri ve başvuru merkezleri aşağıdaki listede gösterilmiştir. Yoğunluğu azaltmak için bu listeye uyulmasını önemle rica ederiz.

Başvuru esnasında aşağıdaki belgelerin hazır bulundurulması işlemlerin hızlı yürütülmesi açısından önemlidir.

  • T.C Kimlik fotokopisi.
  • 2023 üretim yılına ait ÇKSveya Ziraat Odası Belgesi (Tüm Sayfaları ile birlikte).
  • Traktör ruhsat fotokopisi (Traktör ruhsatı üzerindeki isim ile ÇKS belgesindeki isim aynı kişi olmalıdır. Traktör ortak veya varisli ise ilgili belge idareye ibraz edilmelidir).
  • Mazot desteği almak isteyen hayvancılık yapan üreticiler için işletme tescil belgesi.

Not:

  • ÇKS ve Ruhsat belgelerini daha önce müdürlüğümüze WhatsApp veya e-mail yolu ile gönderenlerden tekrar istenmeyecektir.
  • E-Devlet şifresi olanların ÇKS belgesi için tarım ilçe müdürlüğüne gitmesine gerek yoktur.

Destek Başvuru Merkezleri

WhatsApp: 0531 724 29 70

Mail: tarimsu@ibb.gov.tr

DESTEK İÇİN: 0212 449 92 00

Desteklerimiz

Yazlık Fide

1- 2023 yılı üretim dönemine ait (1 Eylül 2022 tarihinden sonra alınmış) ÇKS belgesi veya bağlı bulunduğu Ziraat Odasından alınmış Çiftçi Belgesi olmayanlar fide desteğinden faydalandırılmayacaktır.

2- Fide desteğinden yararlanabilmek için, fide dikilecek alan 1(bir) dekardan az olmayacaktır.

3- Fide desteği verilecek alan miktarının üst sınırını Değerlendirme Komisyonu belirleyecektir.

4- Kendisine teslim edilen fideleri dikmeyenler veya başkasına devredenler sonraki yıllarda tarımsal desteklerden yararlandırılmayacaklardır.

5- Yanlış, yanıltıcı bilgi ve belge verenler ile ilgili gerekli yasal işlem yapılacaktır.

6- Destekten yararlananlar kontrol ve denetim amacıyla gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknik personellerine gerekli kolaylığı sağlayarak yardımcı olacaklardır.

Kışlık Fide

1- 2023 yılı üretim dönemine ait (1 Eylül 2022 tarihinden sonra alınmış) ÇKS belgesi veya bağlı bulunduğu Ziraat Odasından alınmış Çiftçi Belgesi olmayanlar fide desteğinden faydalandırılmayacaktır.

2- Fide desteğinden yararlanabilmek için, fide dikilecek alan 1(bir) dekardan az olmayacaktır.

3- Fide desteği verilecek alan miktarının üst sınırını Değerlendirme Komisyonu belirleyecektir.

4- Kendisine teslim edilen fideleri dikmeyenler veya başkasına devredenler sonraki yıllarda tarımsal desteklerden yararlandırılmayacaklardır.

5- Yanlış, yanıltıcı bilgi ve belge verenler ile ilgili gerekli yasal işlem yapılacaktır.

6- Destekten yararlananlar kontrol ve denetim amacıyla gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknik personellerine gerekli kolaylığı sağlayarak yardımcı olacaklardır.

Ayçiçeği Tohumu

1- 2023üretim dönemine ait (1 Eylül 2022 tarihinden sonra alınmış) ÇKS belgesi veya bağlı bulunduğu Ziraat Odasından alınmış Çiftçi Belgesi olmayanlara ayçiçeği tohumu verilmeyecektir.

2- Ayçiçeği tohumu desteğinden yararlanabilmek için, ekim yapılacak alan 20 (yirmi) dekardan az olmayacaktır.

3- 50 dekar ve altı için 1 torba, 50 dekardan daha fazla alanlar için 2 torba ayçiçeği tohumu verilecektir.

4- Kendisine teslim edilen tohumları ekmeyenler veya başkasına devredenler sonraki yıllarda tarımsal desteklerden yararlandırılmayacaklardır.

5- Yanlış, yanıltıcı bilgi ve belge verenler ile ilgili gerekli yasal işlem yapılacaktır.

6- Destekten yararlananlar kontrol ve denetim amacıyla gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknik personellerine gerekli kolaylığı sağlayarak yardımcı olacaklardır.

Silajlık Mısır

1- 2023üretim dönemine ait (1 Eylül 2022 tarihinden sonra alınmış) ÇKS belgesi veya bağlı bulunduğu Ziraat Odasından alınmış Çiftçi Belgesi olmayanlara silajlık mısır tohumu verilmeyecektir.

2- Silajlık mısır tohumu desteğinden yararlanabilmek için, ekim yapılacak alan 6 (altı) dekardan az olmayacaktır.

3- Silajlık mısır tohumu verilecek alan miktarının üst sınırını 60 dekar olarak belirlenmiştir.

4- Kendisine teslim edilen tohumları ekmeyenler veya başkasına devredenler sonraki yıllarda tarımsal desteklerden yararlandırılmayacaklardır.

5- Yanlış, yanıltıcı bilgi ve belge verenler ile ilgili gerekli yasal işlem yapılacaktır.

6- Destekten yararlananlar kontrol ve denetim amacıyla gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknik personellerine gerekli kolaylığı sağlayarak yardımcı olacaklardır.

Mazot

1- Mazot desteği talebinde bulunacak üreticilerimiz Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerinden veya E-Devlet üzerinden almış oldukları 2023 üretim yılına ait ÇKS / HKS belgesini idareye teslim edeceklerdir (Ziraat Odasından alınmış belgeler geçerli olmayacaktır).

2- Mazot desteği için sadece İstanbul sınırları içerisindeki tarımsal alanlar için alınan ÇKS/HKS belgeleri kabul edilecektir.

3- Mazot desteğinden yararlanabilmek için destek başvuru sahibi, ÇKS/HKS belgesi sahibi ve traktör ruhsatındaki isim aynı kişi olmalıdır.

4- Traktör üzerinde hak sahipliği ortaklık veya varisli ise ilgili belgeler idareye teslim edilecektir. Ortaklık veya veraset belgesini idareye teslim etmeyenler mazot desteğinden faydalanamayacaktır.

5- ÇKS/HKS belgesindeki toplam kayıtlı arazi miktarı 20 dekar ve altında olanlara 75 litre, 20 dekarın üzerinde olanlara 150 litre mazot desteği verilecektir.

6- Mazot desteği doğrudan tankerden müracaat sırasında plakası bildirilen traktörün deposuna ikmal şeklinde yapılacak olup; ilan edilen tarih ve saatte mazotunu almayanlar için tekrarlanmayacaktır.

7- Bir kişi sadece bir traktör için talepte bulunabilecektir.

8- Varisli veya ortak olan traktörlere sadece bir ortak veya varis için mazot desteği verilecektir.

9- Yanlış, yanıltıcı bilgi ve belge verenler ile ilgili gerekli yasal işlem yapılacaktır.

Yapışkan Tuzak

1- Sarı tuzak desteğinden yararlanabilmek için İBB’nin yapmış olduğu 2023 yılı yazlık fide desteğine müracaat etmiş ve müracaatı olumlu değerlendirilmiş olması gerekmektedir.

2- Sarı tuzak desteğinden faydalanabilmek için gerekli alt ve üst limitler ile diğer unsurlar Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecektir.

3- Kendisine teslim edilen destek malzemelerini amacı dışında kullananlar, başkasına devredenler hakkında gerekli işlem yapılacak ve bu kişiler sonraki yıllarda Tarım desteklerinden yararlandırılmayacaklardır.

4- Yanlış, yanıltıcı bilgi ve belge verenler ile ilgili gerekli yasal işlem yapılacaktır.

5- Sarı tuzak desteğinden yararlananlar, malzemelerin amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını tespit için gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknik personeline gerekli kolaylığı sağlayarak yardımcı olacaklardır.

Malç Naylonu ve Gübre

1- Malç naylonu ve gübre desteğinden yararlanabilmek için İBB’nin yapmış olduğu 2023 yılı yazlık fide desteğine müracaat etmiş ve müracaatı olumlu değerlendirilmiş olması gerekmektedir.

2- Malç naylonu ve gübre desteğinden faydalanabilmek için gerekli alt ve üst limitler ile diğer unsurlar Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenecektir.

3- Kendisine teslim edilen destek malzemelerini amacı dışında kullananlar, başkasına devredenler hakkında gerekli işlem yapılacak ve bu kişiler sonraki yıllarda Tarım desteklerinden yararlandırılmayacaklardır.

4- Yanlış, yanıltıcı bilgi ve belge verenler ile ilgili gerekli yasal işlem yapılacaktır.

5- Malç naylonu ve gübre desteğinden yararlananlar, malzemelerin amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını tespit için gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi teknik personeline gerekli kolaylığı sağlayarak yardımcı olacaklardır.

Kurumsal

Misyon

Çevreye duyarlılığı önceleyerek “Üreten İstanbul” temasıyla İstanbul’un hem tarım hem de su ürünleri üretim faaliyetlerini artırarak üretici ve tüketiciyi memnun etmek.

........

Vizyon

İstanbul’un kırsal mahallelerinde yer alan tarım arazilerini, denizimizi ve iç sularımızı korumak; üretimi teşvik etmek, yaygınlaştırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak; tarım ve su ürünleri alandaki üreticilerin refah düzeyini yükselterek halkın ekonomik ve sağlıklı ürünlere ulaşımını sağlamak.

Bize Ulaşın

Bize Ulaşın

Adres:

Kocatepe Mh. Kantarcılar Sk. Meyve Sebze Hali Kompleksi No:10/1 Bayrampaşa / İstanbul

Email:

tarimvesuurunleri@ibb.gov.tr

Telefon:

0212 449 92 00